Members Area News Site Map Contact עברית
The Technion Center of Excellence in Exposure Science and Environmental Health

ברוכים הבאים למרכז המצוינות בחשיפה סביבתית ובריאות בטכניון

המרכז תומך במחקר חדשני במדעי החשיפה ובריאות סביבתית, במיוחד בתחום החשיפה לזיהום האוויר ותוצאותיה. המרכז מתמקד בפיתוח כלים להערכת החשיפה של הציבור ושל פרטים למזהמי אוויר נשימים, ולמזהמים סביבתיים ככלל, תוך התייחסות לתנאים הגיאו-מטאורולוגיים והחברתיים-תרבותיים הייחודיים בישראל.

המרכז נוסד ב 2011 כמיזם משותף של שתי פקולטות בטכניון: הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית והפקולטה לרפואה על-שם רות וברוס רפופורט, ובתמיכה נדיבה מהקרן לבריאות וסביבה.

ייעוד

המרכז מקדם מחקר חדשני במדעי החשיפה ובריאות סביבתית תוך התמקדות בחשיפה לזיהום אוויר ותוצאותיה.

חשיפה

המרכז מעודד מחקר מדעי שמטרתו להאיר את שרשרת התהליכים הכלולה בפרדיגמת מדעי החשיפה ובריאות סביבתית, החל בפליטות לאטמוספירה, דרך פיזור מזהמים וריכוזים סביבתיים, חשיפה אנושית, מינונים ביולוגיים, התפתחות הנזק ברמת התא והאיבר, וכלה במחלה ובתוצאים בריאותיים מובחנים. תשומת לב מיוחדת ניתנת לחשיפה נשנית לריכוזים סביבתיים רלוונטיים וכן לחשיפה בחלונות זמן שבהם הפרט רגיש במיוחד, כגון היריון, ילדות, נעורים ובגרות.

זיהום אוויר

אנו מתמקדים בחשיפה אנושית למזהמי אוויר המצויים בסביבה הביתית והחיצונית הקרובה לאדם ובהשפעותיה הבריאותיות. התייחסות מיוחדת ניתנת למזהמים הנמצאים בראש סדר העדיפויות של מדינת ישראל מבחינת אקלים, טופוגרפיה, תשתיות, העדפות והתנהגות חברתית, ותקני איכות אוויר. 

יצירת קשר

יעל עציון, המתאמת המדעית של המרכז
הטכניון
חיפה, 32000
ישראל

טלפון: 077-887-2748,1920
דוא"ל: tceeh@tx.technion.ac.il